Already there | Thoughts 2014-2016

Perseverance under the pressure of circumstances

Two years ago today I wrote the below note. I had heard the linked song for the first time a few days earlier while on my way back from the States to Finland, and it hit like a thousand volts. My heart was full of only questions with no answers, and breaking ’cause I had to leave the place where I felt I’d really belong. And to this day, I still have no answers – sometimes even more questions. But it is possible to hear God’s clear and gentle voice through all the fuss that’s echoing in our heads.

Once in a while It’s good to get a reminder about the things you feel and know God has spoken to you; especially when your circumstances aren’t much -if any- different than at that moment, when He spoke truth to your heart. We should continue from there; keep preaching those words to ourselves and declaring His truth, victory and supremacy over our thoughts and feelings, and into our whole lives [not just for others].

It’s easy to lose sight of it. Sometimes we’re fast to forget and turn back to our angst; we often choose a familiar state, even when it does no good to us. Trusting in our Lord and being grateful for everything He has done, is doing right now [no matter if we can see it or not] and will keep on doing and creating in and around us…That’s what brings the peace and confidence in our hearts and real calmness into our minds.

On those moments of surrender – looking at and seeing our living and omnipotent God instead of focusing on ourselves, the surrounding situations or whatever issues we’re dealing with – when we finally find courage again to just let go of all the struggle… That’s when He can nourish our souls on so many levels [even on those we don’t (yet) know of], pour down His love and take care of our open wounds, insecurities or fears, and truly revive and sustain us; making us unwavering in Him.

“Therefore do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God you may receive what is promised” Heb 10:35-36 (ESV)

“For the Lord is good; His steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations.” Ps 100:5 (ESV)”


[ Written 09/28/2014 ]

Already There | by Casting Crowns
http://www.youtube.com/watch?v=Qtg9axTtNLg

Sometimes it’s frustrating when the future is hidden; we don’t know which choices lead to which outcome, or maybe how to get where we want to be. Things might seem to be going nowhere, or life may just seem like a total mess with nothing to grasp on to. It can be hard to trust, to stay with a peaceful mind with an unknown future. However things are not up to our actions only. We can’t see the big picture of our life or how it’s wrapped together with the lives of other people.

We are not where we are for nothing. Different kinds of situations in life teach us different kinds of things (if we let them); endurance, compassion, humbleness, trust, courage, living in this moment, wisdom, etc… everything that will help us in the future situations in life, and while walking next to each other. The most profound thing probably is: don’t be afraid. You are taken care of. Really, I mean it. I have seen it.

People might start from different positions in life, but it has nothing to do with being unequal. It’s just that our path and our purpose in life are our own. And where ever you are in your life and whatever the circumstances are, God is above them! Things might seem impossible to us, but they sure are not to Him! There’s nothing too small or too big you can’t come to Him with.

“With God all things are possible.” Matt 19:26

Since You are my rock and my fortress, for the sake of Your name lead* and guide me.” Ps 31:3

*Nugget: The word “lead” <verb: nâchâh> used here means to lead, to guide, to transport [bring, guide, lead, put, stationed], usually in the right direction or on proper path. It usually appears with the Lord as the subject. The term is also used metaphorically to represent spiritual guidance in righteousness. The word comes with secondary meaning of treating kindly, blessing, deliverance, protection or wisdom.

Jo Siellä | Ajatuksia 2014-2016

Kärsivällisyys olosuhteiden paineessa

Kaksi vuotta sitten tänään kirjoitin alemmaksi mukaan liitetyn muistiinpanon. Olin kuullut tuon siihen linkitetyn kappaleen ensimmäistä kertaa muutamaa päivää aiemmin, ollessani matkalla takaisin Yhdysvalloista Suomeen, ja se iski kuin tuhat volttia. Sydämeni oli täynnä pelkkiä kysymyksiä ilman vastauksia, sekä särkynyt, koska jouduin lähtemään paikasta josta koin, että oikeasti kuuluisin sinne. Ja tähänkään päivään mennessä minulla ei ole vastauksia – joskus vain enemmän kysymyksiä. Mutta on mahdollista kuulla Jumalan selkeä ja hellä ääni kaiken sen päässämme kaikuvan sekamelskan keskeltä.

Aina silloin tällöin on hyvä saada muistutus niistä asioista, joista tunnet ja tiedät Jumalan puhuneen sinulle; etenkin silloin kun olosuhteet eivät ole paljoa -tai lainkaan- muuttuneet siitä hetkestä, kun Hän puhui totuutta sydämellesi. Meidän tulisi jatkaa siitä; edelleen saarnata niitä sanoja itsellemme ja julistaa Hänen totuuttaan, voittoaan ja hallintavaltaansa ajatustemme ja tunteidemme ylle, sekä koko elämäämme [ei pelkästään toisille].

On helppoa hukata tämä näkökentästämme. Joskus olemme nopeita unohtamaan ja kääntymään takaisin omaan ahdistukseemme; valitsemme usein tutun olotilan, silloinkin kun se ei edes tee meille millään lailla hyvää. Herraamme luottaminen ja kiitollisuus kaikesta mitä Hän on tehnyt, tekee juuri nyt [huolimatta siitä näemmekö sitä vai emme] ja tulee vielä tekemään ja luomaan meissä ja ympärillämme… Se on se, joka tuo rauhan ja varmuuden sydämiimme, sekä todellisen tyyneyden mieliimme.

Noina antautumisen hetkinä – kun katsomme kohti ja näemme elävän ja kaikkivoivan Jumalamme sen sijaan, että keskitämme huomiomme itseemme, ympäröiviin olosuhteisiin, tai mihin tahansa ongelmiin minkä kanssa painimme – kun viimein jälleen löydämme rohkeuden vain päästää irti kaikesta pyristelystä… Se on se, milloin Hän voi ravita sielujamme niin monella eri tasolla [jopa niillä joista emme (vielä) tiedä], vuodattaa rakkauttansa ja hoitaa avoimia haavojamme, epävarmuuksiamme ja pelkojamme, ja todella elvyttää ja vahvistaa meidät; tehden meistä järkkymättömiä Hänessä.

“Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut.” Heb 10:35-36

“Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.” Ps 100:5


[ Kirjoitettu 28.9.2014 ]

Already There | by Casting Crowns
http://www.youtube.com/watch?v=Qtg9axTtNLg

Välillä on turhauttavaa, kun tulevaisuus on piilossa; emme tiedä mitkä valinnat johtavat mihinkin lopputulokseen, tai kenties kuinka edetä päätyäksemme mihin haluamme. Asiat voivat näyttää junnaavan paikoillaan, tai elämä voi vaikuttaa olevan yhtä sekasortoa, josta ei saa otetta. Voi olla vaikea luottaa, olla turvallisin mielen tuntemattoman tulevaisuuden kanssa. Aina asiat eivät ole vain meidän toimistamme kiinni. Emme voi nähdä kokonaiskuvaa elämästämme, tai kuinka se kietoutuu yhteen muiden ihmisten kanssa.

Emme ole turhaan siellä missä olemme. Erilaiset elämäntilanteet opettavat meille erilaisia asioita (jos vain sallimme sen); kestävyyttä, myötätuntoa, tervettä nöyryyttä, luottamusta, rohkeutta, elämistä tässä hetkessä, viisautta, jne… kaikkea, mikä auttaa meitä tulevissa elämäntilanteissamme ja kulkiessamme toistemme rinnalla. Ehkä tärkein asia on: älä pelkää. Sinusta pidetään huolta. Oikeasti, tarkoitan sitä. Olen nähnyt sen.

Ihmiset ehkä aloittavat erilaisilta lähtöviivoilta, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että olisimme eriarvoisia. Polkumme ja elämämme tarkoitus vain ovat ihan omamme. Ja missä tahansa oletkin elämässäsi ja olivat olosuhteet mitkä tahansa, Jumala on niiden yläpuolella! Asiat saattavat meille näyttää mahdottomilta, mutta ne eivät todellakaan ole sitä Hänelle! Ei ole mitään asiaa, joka olisi liian pieni tai liian suuri tuotavaksi Hänen luokseen.

“Jumalalle on kaikki mahdollista.” Matt 19:26

“Sillä Sinä olet minun kallioni ja linnani, ja nimesi tähden
Sinä minua johdat* ja talutat.” Ps 31:3

*Tietohippunen: Tässä yhteydessä oleva sana “johtaa” <verbi: nâchâh> tarkoittaa johtamista, opastamista, kuljettamista [viedä, tuoda, johdattaa, asettaa, sijoittaa], yleensä oikeaan suuntaan tai oikealle polulle. Yleensä se esiintyy yhteydessä, jossa Jumala on subjekti. Termiä käytetään myös vertauskuvana hengellisestä opastuksesta vanhurskaudessa [Jumalalta tuleva oikeamielisyys]. Sana sisältää myös toissijaisen merkityksen hyväntahtoisesta kohtelusta, siunauksesta [Jumalan läsnäolo ja huolenpito elämässä], pelastuksesta/vapautuksesta, suojelusta tai viisaudesta.”


Alla suurpiirteinen raakasuomennos linkitetyn laulun sanoista:

 JO SIELLÄ
(Casting Crowns)

Omasta näkökulmastani katsottuna, Jumala,
Minun on vaikea nähdä mihin tämä on menossa
Ja minne olet kuljettamassa minua
Toivon, että tietäisin mikä tulee olemaan lopputulos
Kaikille peloilleni ja kysymyksilleni
Maailmassa, jota en voi kontrolloida

(Kerto)
Kun olen eksynyt arvoitukseen
Sinulle tulevaisuuteni on muisto
Sillä olet jo siellä
Olet jo nyt siellä
Seisot elämäni maaliviivalla
Odottaen toisella puolella
Ja olet jo siellä
Olet jo nyt siellä

Sinun näkökulmastasi katsottuna, Jumala,
Näet suuren suunnitelmasi
Jonka näit jo mielessäsi, kun puhalsit minuun elämän
Ja kaikki tämä kaaos muuttuu käsissäsi
Kuin mestariteokseksi
Kuvaksi täydellisestä suunnitelmastasi

(Kerto) Kun olen eksynyt arvoitukseen…

Eräänä päivänä seison edessäsi
Ja katson taaksepäin, elettyyn elämääni
En malta odottaa, että pääsen nauttimaan siitä maisemasta
Ja näkemään kuinka kaikki palat sopivat yhteen
(x2)

Eräänä päivänä seison edessäsi
Ja katson taaksepäin, elettyyn elämääni
Sillä olet jo siellä
Olet jo nyt siellä

(Kerto) Kun olen eksynyt arvoitukseen…